Đảo Sơn Ca: Đời sống cán bộ chiến sỹ và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió

Ở biển khơi đời sống của cán bộ chiến sĩ cũng như cơ sở tầng trên đảo Sơn Ca trong những năm qua cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn Chủ động nắm chắc tình hình. Kịp thời phát hiện báo cáo và xử lý các tình huống xâm phạm của tàu và máy bay … Đọc tiếp Đảo Sơn Ca: Đời sống cán bộ chiến sỹ và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió