Ngành gỗ thành bại bởi sấy - Sấy thành bại bởi quạt!


Chưa kể chi phí về chất đốt và nhân công, theo thống kê từ các đơn vị sản xuất thì điện năng tiêu thụ bởi quá trình sấy gỗ chiếm 40% lượng điện trong sản xuất đồ gỗ công nghiệp.
Ở đơn vị tôi đang phục vụ tôi đã tìm ra cách tối ưu luồng gió giúp giảm 60% lượng điện tiêu thụ. Tiết kiệm mỗi tháng 700 triệu tiền điện cho công ty và đã nhận được khen thưởng của Tổng Giám Đốc.
Tôi rất vui lòng chia sẻ kinh nghiệm của mình với mong muốn được đóng góp vào sự phát triển chung của ngành gỗ nước nhà.

Biết Tuốt